Postcode (huisadres) verzekerde COD083-KPN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
De postcode van het huisadres van een verzekerde.

ID
COD083-KPN

Toelichting
De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een alfabetisch deel.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
6

Patroon  
NNNNAA

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Het stelsel wordt door PostNL (voorheen TPG) beheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode).

Toelichting
De code van de plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0217
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0217
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0217
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0217
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0217
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0217
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0217
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0217
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0217
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0217
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0217
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0217
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0217
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0217
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0217
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0217
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0217
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0217
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0217
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0217
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0217
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0217
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0217
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0217
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0217
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0215
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0217
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0215
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0217
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0217
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0217
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0217
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0217
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0217
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0217
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0217
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0217
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0217
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0217
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0217
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0217
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0217
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0208
QA302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz 0208
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0208
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0207
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0208
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0208
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0217
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0217
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0217
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0217
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0217
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0215
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0217
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0215
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0217
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0217
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0217
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0217
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0217
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0217
ZH310 (versie 1.0) Onderhanden werk+ msz 0209
ZH311 (versie 1.0) Retourinformatie onderhanden werk+ msz 0209
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.