Reserve TEC007-265

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

ID
TEC007-265

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
265

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 9980
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 9980
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 9980
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 9980
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 9980
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 9980
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 9980
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 9980
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 9980
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 9980
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 9980
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 9980
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.