Toegekend bedrag BED166-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het bedrag dat de zorgverzekeraar toekent aan de declarant.

ID
BED166-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
10

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0484
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0489
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0483
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0483
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0483
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0483
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0583
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0683
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0483
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0683
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0683
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0683
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0481
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0483
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0483
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0683
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0683
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0483
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0483
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0483
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0483
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0483
QE301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties elis eerstelijnspsychologische zorg 0423
QH301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis huisartsenzorg 0420
QM301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis mondzorg 0432
QP301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis paramedische zorg 0434
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0483
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0483
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0483
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0483
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0683
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0783
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0683
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0683
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.