A-gph-2 aanvullende generieke productcode hulpmiddelen 2 COD537-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
De A-GPH betreft een aanvulling op de "generieke productcode hulpmiddelen (GPH)". Het betreft onderwerpen/activiteiten die niet aansluiten bij de uitgangspunten van de internationale classificatie van technische hulpmiddelen voor gehandicapten (ISO 9999).

ID
COD537-VEKT

Toelichting
Voorbeelden van producten/onderwerpen/activiteiten die niet aansluiten bij de ISO 9999 en de GPH zijn diensten (bv. een aanmeetvergoeding), producten die voor het functioneren van een hulpmiddel noodzakelijk zijn (bv. batterijen).

2. Codering

Type  
N

Lengte  
6

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
COD537

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
De A-GPH-2 is een andere codelijst dan de Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH).

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0413
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0413
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0414
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.