Woonplaatsnaam debiteur NAM142-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
De naam van de woonplaats van debiteur. De door de gemeente vastgestelde naam van de woonplaats van een factuuradres.

ID
NAM142-NEN

Toelichting
Er zijn hoedanigheden zoals, vestigingsplaats, plaats t.b.v. correspondentie of betaling.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
24

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Voor woonplaatsen van meer dan 24 posities gelden afkortingsregels, de desbetreffende woonplaatsnamen zijn aan NEN 5825 toegevoegd.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
SB311 (versie 1.0) Debiteurrecord 0320
SB311 (versie 2.0) Debiteurrecord 0320
SB312 (versie 1.0) Retourinformatie debiteurrecord 0320
SB312 (versie 2.0) Retourinformatie debiteurrecord 0320
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.