Totaal declaratiebedrag (incl. btw) BED208-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Som van de door zorgaanbieders, verzekerden of derden gedeclareerde bedragen.

ID
BED208-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
12

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in centen, inclusief BTW.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
QF301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 9904
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 9907
QK301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 9905
QV301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 9904
QVE301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 9904
QX301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 9905
QX301 (versie 2.1) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 9905
QZ301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 9906
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.