Prestatiecode (gph) COD860-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
De Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH) is een van de CLIQ-hulpmiddelenclassificatie afgeleide classificatie voor de informatie-uitwisseling tussen hulpmiddelenleveranciers, zorgverzekeraars en andere partijen.

ID
COD860-VEKT

Toelichting
De CLIQ-classificatie is een Nederlandse verfijning van de internationale classificatie van hulpmiddelen voor gehandicapten (ISO 9999) met behulp van begrippen uit de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

2. Codering

Type  
N

Lengte  
12

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
De codering is hierarchisch opgebouwd met van links naar rechts niveaus van 2 posities. Niveaus die uit twee nullen bestaan, hebben geen inhoudelijke betekenis.

Toelichting
De verfijning van ISO 99999 met begrippen uit de ICF is gebaseerd op 'product related intended use', en dan met name de functionaliteit van het hulpmiddel gezien vanuit het oogpunt van patiënt en voorschrijver.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0411
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0411
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0412
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.