Totaal toegekend bedrag BED167-VEK1

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het bedrag dat de zorgverzekeraar toekent aan de declarant.

ID
BED167-VEK1

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
11

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 9909
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 9909
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 9909
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 9909
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 9910
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 9910
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 9909
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 9910
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 9910
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 9912
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 9909
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 9912
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 9910
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 9909
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 9909
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 9909
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 9909
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 9909
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 9909
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9912
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9910
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9911
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.