Totaal ingediend declaratiebedrag BED168-VEK1

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het bedrag dat in zijn totaliteit gedeclareerd is.

ID
BED168-VEK1

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
11

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 9907
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 9907
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 9907
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 9907
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 9907
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 9908
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 9908
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 9910
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 9907
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 9910
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 9908
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 9907
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 9907
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 9907
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 9907
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 9907
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9908
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9909
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.