Reserve TEC007-030

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

ID
TEC007-030

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
30

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0499
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0499
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0499
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0599
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0699
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0499
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0699
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0699
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0699
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0699
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0499
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0499
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0499
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0499
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0499
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0499
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0499
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0699
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0799
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0699
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0699
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.