Einddatum declaratie-/factuurperiode WMO101-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling.

ID
WMO101-NEN

Toelichting
De ontvanger van het bericht kan met de informatie uit deze en de vorige rubriek opmaken of de periode aansluit op die van het voorgaande bericht of signaleren of er in de loop van de tijd gaten in de deze periodes voorkomen.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
EEJJMMDD

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0115
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0115
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0115
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0115
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.