COD874-DBCO Afsluitreden

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Afsluitreden

ID
COD874-DBCO

Beschrijving
Reden waarom de prestatie is afgesloten.

Publicatiedatum  
04-10-2017

Technisch beheer  
NZA

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
01 Reden voor afsluiting bij patiënt/ niet bij behandelaar DBC 01-01-2014
02 Reden voor afsluiting bij behandelaar/ om inhoudelijke redenen DBC 01-01-2014
03 In onderling overleg beëindigd zorgtraject/ patiënt uitbehandeld DBC 01-01-2014
05 Afsluiting na alleen pré-intake/intake/diagnostiek/crisisopvang DBC 01-01-2014
09 Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC DBC 01-01-2014
10 Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging DBC 01-01-2014
11 Behandeltraject afgerond. Basis GGZ 01-01-2014
12 Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd. Basis GGZ 01-01-2014
13 Patiëntprofiel te zwaar voor patiëntprofiel basis ggz. Basis GGZ 01-01-2014
14 No show door patient. Basis GGZ 01-01-2014 31-12-2014
15 Overlijden van de patiënt. Basis GGZ 01-01-2014
16 Na 365 dagen. Basis GGZ 01-01-2014
17 Overig. Basis GGZ 01-01-2014
18 Overgang naar andere bekostiging. Basis GGZ 01-01-2015
19 Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek. DBC 01-01-2015
20 Afsluiten vanwege overgang Jeugd-GGZ DBC 01-01-2014 31-12-2014
21 Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar. Basis GGZ 01-01-2015
40 Afsluiten vanwege beëindiging JW321 berichtenverkeer. Alleen voor Jeugdwet en de JW321 van toepassing. 04-10-2017
50 Afsluiten vanwege beëindiging DBC-systematiek jeugd-ggz. Alleen voor Jeugdwet en de JW321 van toepassing. 04-10-2017

3. Gebruikt in standaarden