Bedrag ontvangen eigen bijdrage deelprestatie BED194-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het van verzekerde (te) ontvangen bedrag aan eigen bijdrage voor deze deelprestatie.

ID
BED194-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0625
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0625
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0625
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0625
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0622
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0622
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0622
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0622
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.