Vergoed bedrag basisverzekering (incl. btw) BED195-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het vergoed bedrag basisverzekering is het bedrag dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden van de basisverzekering.

ID
BED195-VEKT

Toelichting
Het wordt bepaald na aftrek van de eigen bijdrage (die verschuldigd is op basis van de basisverzekering en ongeacht of deze is herverzekerd in de aanvullende verzekering), maar voor aftrek van het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
10

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
QDG301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0432
QDG302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0432
QF301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0441
QF302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0441
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0615
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0615
QK301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0424
QK302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0424
QV301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0428
QV302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0428
QVE301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 0440
QVE302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 0440
QX301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0419
QX301 (versie 2.1) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0419
QX302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0419
QX302 (versie 2.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0419
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0621
QZ301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0612
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0621
QZ302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0612
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.