Vergoed bedrag aanvullende verzekering (incl. btw) BED198-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het vergoed bedrag aanvullende verzekering is het bedrag dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering.

ID
BED198-VEKT

Toelichting
Het vergoed bedrag aanvullende verzekering wordt bepaald na aftrek van de eigen bijdrage (die verschuldigd is op basis van de aanvullende verzekering).

2. Codering

Type  
N

Lengte  
10

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
QDG301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0434
QDG302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0434
QF301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0443
QF302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0443
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0617
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0617
QK301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0426
QK302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0426
QV301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0430
QV302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0430
QVE301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 0442
QVE302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 0442
QX301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0421
QX301 (versie 2.1) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0421
QX302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0421
QX302 (versie 2.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0421
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0623
QZ301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0614
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0623
QZ302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0614
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.