Dagtekening retourbericht DAT277-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Datum van verzending van het retourbericht.

ID
DAT277-NEN

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
EEJJMMDD

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0182
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0182
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0182
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0182
EF302 (versie 1.1) Retourinformatie (e)125 formulier 0182
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0182
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0182
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0182
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0182
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0182
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0182
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0182
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0182
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0182
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0182
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0182
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0182
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0182
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0182
QA302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz 0182
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0182
QDG302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0182
QF302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0182
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0182
QK302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0182
QV302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0182
QVE302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 0182
QX302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0182
QX302 (versie 2.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0182
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0182
QZ302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0182
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0182
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0182
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0182
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0182
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0182
ZH311 (versie 1.0) Retourinformatie onderhanden werk+ msz 0181
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.