Machtigingsnummer NUM013-VEK2

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Identificatie van een afgegeven machtiging/toestemming.

ID
NUM013-VEK2

Toelichting
Doel: het bij de controle van declaraties vaststellen, dat de zorgverzekeraar de toestemmingsverlening heeft verstrekt.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
15

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0406
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0406
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0406
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0406
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0406
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0406
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0406
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0406
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0406
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0406
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0406
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0406
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0406
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0406
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0406
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0406
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0406
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0406
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0406
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0406
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0406
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0406
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0406
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0406
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0406
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0406
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0406
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0406
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0406
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0406
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0406
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0406
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0406
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0406
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0406
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0406
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0408
QF301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0409
QF302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0407
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0414
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0414
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0406
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0406
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0406
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0406
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0406
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0406
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0406
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0406
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0406
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0406
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0406
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0406
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.