Dagtekening factuur DAT031-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant.

ID
DAT031-NEN

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
EEJJMMDD

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0117
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0117
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0117
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0117
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0117
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0117
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0117
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0117
EF301 (versie 1.1) (e)125 formulier 0107
EF302 (versie 1.1) Retourinformatie (e)125 formulier 0107
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0117
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0117
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0117
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0117
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0117
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0117
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0117
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0117
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0117
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0117
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0117
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0117
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0117
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0117
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0117
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0117
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0117
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0117
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0117
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0117
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0117
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0117
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0117
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0117
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0117
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0117
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0117
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0117
QDG301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0441
QDG302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0441
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0442
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0442
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0443
QZ301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0449
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0443
QZ302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0449
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0117
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0117
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0117
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0117
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0117
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0117
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0117
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0117
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0117
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0117
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.