Voorletters verzekerde NAM025-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
De voorletters van verzekerde. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

ID
NAM025-NEN

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
6

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt in deze norm als één voornaam beschouwd, bijvoorbeeld Jan-Pieter is "J".

Toelichting
De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", "P", "T" en "I".

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0215
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0215
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0215
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0215
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0215
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0215
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0215
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0215
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0215
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0215
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0215
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0215
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0215
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0215
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0215
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0215
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0215
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0215
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0215
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0215
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0215
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0215
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0215
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0215
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0215
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0213
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0215
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0213
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0215
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0215
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0215
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0215
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0215
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0215
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0215
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0215
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0215
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0215
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0215
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0215
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0215
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0215
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0215
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0215
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0215
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0215
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0215
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0213
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0215
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0213
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0215
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0215
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0215
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0215
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0215
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0215
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.