Naam verzekerde (01) NAM193-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

ID
NAM193-NEN

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
25

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0210
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0210
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0210
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0210
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0210
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0210
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0210
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0210
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0210
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0210
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0210
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0210
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0210
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0210
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0210
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0210
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0210
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0210
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0210
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0210
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0210
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0210
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0210
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0210
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0210
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0210
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0210
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0210
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0210
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0210
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0210
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0210
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0210
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0210
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0210
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0210
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0210
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0210
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0210
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0210
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0210
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0210
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0210
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0210
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0210
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0210
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.