Regelnummer vrije tekst NUM109-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Uniek aanduiding van een regel vrije tekst.

ID
NUM109-VEKT

Toelichting
Binnen elke reeks bij elkaar horende regels vrije tekst begint de nummering met '0001' en wordt voor volgende regels steeds met 1 verhoogd. Mogelijkheden tot maximaal '9999'.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
4

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Met behulp van het regelnummer kunnen per detailrecord A of B meerdere commentaarregels (commentaarrecords) worden opgenomen.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 9803
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 9803
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 9803
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 9803
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 9803
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 9803
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 9803
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 9803
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 9803
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 9803
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 9803
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 9803
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 9803
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 9803
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 9803
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 9803
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 9803
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 9803
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 9803
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 9803
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 9803
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 9803
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 9803
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 9803
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 9803
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 9803
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 9803
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 9803
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 9803
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 9803
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 9803
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 9803
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 9803
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 9803
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 9803
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 9803
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 9803
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 9803
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 9803
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 9803
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 9803
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 9803
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 9803
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 9803
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 9803
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 9803
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 9803
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 9803
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 9803
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 9803
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9803
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9803
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9803
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9803
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9803
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9803
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.