Versieaanduiding informatiesysteem softwareleverancier NUM284-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Aanduiding van een versie van een informatiesysteem.

ID
NUM284-VEKT

Toelichting
Hiermee kan men aangeven met welke versie van het informatiesysteem in de vorige rubriek het bericht aangemaakt is.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
10

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0107
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0107
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0107
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0107
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0107
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0107
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0107
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0107
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0107
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0107
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0107
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0107
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0107
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0107
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0107
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0107
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0107
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0107
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0107
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0107
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0107
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0107
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0107
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0107
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0107
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0107
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0107
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0107
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0107
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0107
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0107
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0107
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0107
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0107
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0107
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0107
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0107
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0107
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0107
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0107
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0107
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0107
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0107
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0107
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0107
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0107
ZH310 (versie 1.0) Onderhanden werk+ msz 0107
ZH311 (versie 1.0) Retourinformatie onderhanden werk+ msz 0107
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.