Berekend bedrag (incl. btw) BED153-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontvangen, ongeacht wie het betaalt (verzekeraar, verzekerde, ...).

ID
BED153-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
10

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0433
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0439
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0433
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0439
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0426
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0426
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0429
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0429
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0417
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0417
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0429
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0619
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0429
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0619
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0423
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0423
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0623
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0623
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0623
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0623
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0620
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0620
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0415
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0415
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0426
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0419
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0426
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0419
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0620
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0620
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0620
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0620
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0420
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0420
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0429
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0429
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0426
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0426
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0415
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0415
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0429
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0429
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0424
QA302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz 0424
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0424
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0435
QE301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties elis eerstelijnspsychologische zorg 0418
QH301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis huisartsenzorg 0415
QM301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis mondzorg 0426
QP301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis paramedische zorg 0429
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0437
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0437
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0424
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0424
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0426
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0419
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0426
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0419
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0622
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0617
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0617
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0622
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0617
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0617
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.