Declaratiebedrag (incl. btw) BED161-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het bedrag dat gedeclareerd wordt.

ID
BED161-VEKT

Toelichting
Het declaratiebedrag is het deel van het berekende bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
10

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0437
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0443
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0437
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0443
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0429
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0429
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0433
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0433
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0420
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0420
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0432
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0622
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0432
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0622
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0427
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0427
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0628
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0628
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0628
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0628
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0625
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0625
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0418
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0418
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0429
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0429
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0625
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0625
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0625
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0625
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0423
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0423
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0438
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0438
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0430
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0430
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0418
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0418
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0432
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0432
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0427
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0427
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0444
QE301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties elis eerstelijnspsychologische zorg 0421
QH301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis huisartsenzorg 0418
QM301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis mondzorg 0430
QP301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis paramedische zorg 0432
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0440
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0440
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0427
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0427
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0429
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0429
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0620
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0620
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0620
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0620
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.