Code land verzekerde COD090-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzekerde woonachtig is.

ID
COD090-NEN

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
2

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Van de drie mogelijke coderingen van ISO 3166 (1993) wordt in het algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2 countrycode' gebruikt. Landcodes die met een 'X' beginnen, zijn bepaald door NEN 1888. Dit is in overeenstemming met ISO 3166.

Toelichting
ISO 3166-1 kent geen historische landen (bv. land geboorte). Actueel wordt dan "00" gehanteerd. Zie ISO 3166-3 voor historie.
ISO 3166 (1993) kent de volgende coderingen:
- Alpha-2 (bij leesbaar gebruik)
- Alpha-3
- Numeric-3 (sleutels met controle)

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0221
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0221
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0221
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0221
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0221
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0221
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0221
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0221
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0221
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0221
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0221
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0221
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0221
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0221
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0221
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0221
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0221
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0221
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0221
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0221
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0221
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0221
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0221
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0221
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0221
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0219
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0221
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0219
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0221
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0221
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0221
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0221
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0221
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0221
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0221
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0221
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0221
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0221
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0221
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0221
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0221
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0221
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0210
QA302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz 0210
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0210
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0221
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0221
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0221
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0221
VZ301 (versie 1.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0916
VZ301 (versie 2.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0916
VZ301 (versie 3.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0916
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0221
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0219
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0221
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0219
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0221
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0221
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0221
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0221
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0221
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0221
ZH310 (versie 1.0) Onderhanden werk+ msz 0211
ZH311 (versie 1.0) Retourinformatie onderhanden werk+ msz 0211
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.