Zorgzwaartepakketcode COD163-CIZ

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.

ID
COD163-CIZ

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
3

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
COD163

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
Zie voor desbetreffende codelijst https://www.istandaarden.nl

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0413
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0413
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0416
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0416
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0413
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0413
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0411
QA302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz 0411
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0411
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0413
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0413
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.