Praktijkcode COD181-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Identificerende code van een praktijk, waartoe een individuele zorgverlener behoort.

ID
COD181-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
NNNNNNNN

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting
De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456.
Voor meer informatie zie www.agbcode.nl

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0111
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0408
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0111
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0111
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0408
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0111
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0111
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0111
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0111
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0111
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0111
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0111
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0111
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0111
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0111
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0111
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0111
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0111
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0111
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0111
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0111
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0111
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0111
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0111
GZ340 (versie 1.0) Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i) 0408
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0111
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0111
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0111
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0111
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0111
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0111
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0111
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0111
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0111
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0111
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0111
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0111
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0111
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0111
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0111
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0111
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0111
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0111
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0111
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0111
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0430
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0111
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0111
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0111
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0111
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0111
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0111
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0111
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0111
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0111
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0111
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0111
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0111
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0111
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0111
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.