Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer COD836-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

ID
COD836-VEKT

Toelichting
De identificatiecode van de zorgverlener die de verzekerde/patiënt hulp heeft voorgeschreven of verwezen.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
NNNNNNNN

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting
Voor meer informatie zie https://www.agbcode.nl/

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0418
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0421
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0418
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0421
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0422
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0422
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0416
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0416
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0414
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0414
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0421
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0421
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0422
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0422
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0421
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0421
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0421
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0421
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0422
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0422
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0425
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0425
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0420
QA302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz 0420
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0420
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0431
QDG301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0416
QDG302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0416
QE301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties elis eerstelijnspsychologische zorg 0415
QF301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0421
QF302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0421
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0422
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0422
QM301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis mondzorg 0422
QP301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis paramedische zorg 0425
QV301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0422
QV302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0422
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0418
QZ301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0421
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0418
QZ302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0421
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0419
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0419
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0422
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0422
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0417
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0420
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0422
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0417
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0420
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0422
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.