Factuurnummer declarant NUM029-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een factuur.

ID
NUM029-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
12

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
Factuurnummers kunnen ook letters bevatten.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0116
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0116
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0116
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0116
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0116
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0116
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0116
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0116
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0116
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0116
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0116
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0116
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0116
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0116
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0116
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0116
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0116
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0116
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0116
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0116
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0116
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0116
GZ340 (versie 1.0) Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i) 0410
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0116
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0116
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0116
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0116
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0116
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0116
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0116
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0116
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0116
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0116
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0116
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0116
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0116
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0116
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0116
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0116
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0116
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0116
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0116
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0116
QDG301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0442
QDG302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0442
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0441
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0441
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0444
QZ301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0450
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0444
QZ302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0450
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0116
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0116
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0116
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0116
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0116
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0116
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0116
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0116
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0116
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0116
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0116
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0116
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0116
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0116
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.