Reserve TEC007-152

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

ID
TEC007-152

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
152

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 9880
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 9880
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 9880
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 9880
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 9880
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 9880
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 9880
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 9880
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 9880
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 9880
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 9880
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 9880
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 9880
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 9880
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 9880
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 9880
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 9880
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 9880
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 9880
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 9880
GZ340 (versie 1.0) Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i) 9980
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 9880
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 9880
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 9880
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 9880
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 9880
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 9880
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 9880
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 9880
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 9880
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 9880
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 9880
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 9880
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 9880
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 9880
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 9880
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 9880
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9880
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 9880
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.