Indicatie client overleden COD841-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Aanduiding of cliënt overleden is.

ID
COD841-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
1

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
COD841

Beschrijving
Voor de correspondentie van een servicebureau naar een cliënt/debiteur is het gewenst te weten of de cliënt overleden is en zo ja, aan wie de correspondentie gericht dient te worden (komt in het gegeven SOORT RELATIE CLIENT in het debiteurrecord terug).

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0224
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0224
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0224
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0224
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0223
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0223
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0223
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0223
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0223
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0223
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0223
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0223
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0223
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0223
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0223
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0223
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0223
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0223
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0223
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0223
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0223
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0223
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0223
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0223
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0223
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0220
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0223
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0220
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0223
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0223
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0223
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0223
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0223
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0223
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0223
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0223
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0223
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0223
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0223
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0223
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0211
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0211
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0223
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0223
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0223
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0223
VZ301 (versie 1.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0917
VZ301 (versie 2.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0917
VZ301 (versie 3.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0917
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0223
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0220
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0223
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0220
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.