Soort bericht COD856-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Aanduiding van het doel van het bestand.

ID
COD856-VEKT

Toelichting
Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
1

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
COD856

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0105
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0105
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0105
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0105
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0105
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0105
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0105
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0105
EF301 (versie 1.1) (e)125 formulier 0110
EF302 (versie 1.1) Retourinformatie (e)125 formulier 0110
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0105
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0105
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0105
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0105
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0105
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0105
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0105
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0105
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0105
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0105
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0105
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0105
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0105
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0105
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0105
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0105
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0105
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0105
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0105
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0105
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0105
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0105
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0105
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0105
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0105
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0105
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0105
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0105
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0105
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0105
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0105
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0105
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0105
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0105
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0105
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0105
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0105
QDG301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0105
QDG302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0105
QE301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties elis eerstelijnspsychologische zorg 0105
QF301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0105
QF302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0105
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0105
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0105
QH301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis huisartsenzorg 0105
QK301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0105
QK302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0105
QM301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis mondzorg 0105
QP301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis paramedische zorg 0105
QV301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0105
QV302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0105
QVE301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 0105
QVE302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 0105
QX301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0105
QX301 (versie 2.1) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0105
QX302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0105
QX302 (versie 2.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0105
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0105
QZ301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0105
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0105
QZ302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0105
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0105
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0105
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0105
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0105
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0105
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0105
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0105
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0105
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0105
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0105
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0105
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0105
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0105
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0105
ZH310 (versie 1.0) Onderhanden werk+ msz 0105
ZH311 (versie 1.0) Retourinformatie onderhanden werk+ msz 0105
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.