Einddatum prestatie DAT003-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Datum waarop de prestatie is beëindigd, als de prestatie betrekking heeft op meerdere dagen.

ID
DAT003-NEN

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
EEJJMMDD

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0415
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0415
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0415
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0415
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0419
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0419
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0412
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0412
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0412
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0412
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0412
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0412
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0409
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0409
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0412
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0412
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0412
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0412
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0411
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0411
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0409
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0409
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0409
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0409
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0413
QA302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz 0413
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0413
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0410
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0413
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0413
QH301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis huisartsenzorg 0409
QK301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0413
QK302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0413
QV301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0413
QV302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0413
QX301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0412
QX301 (versie 2.1) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0412
QX302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0412
QX302 (versie 2.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0412
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0410
QZ301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0412
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0410
QZ302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0412
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0413
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0413
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0411
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0412
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0411
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0412
ZH310 (versie 1.0) Onderhanden werk+ msz 0409
ZH311 (versie 1.0) Retourinformatie onderhanden werk+ msz 0409
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.