Subversienummer berichtstandaard NUM309-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.

ID
NUM309-VEKT

Toelichting
Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
2

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.

Toelichting
Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0104
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0104
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0104
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0104
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0104
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0104
EF301 (versie 1.1) (e)125 formulier 0104
EF302 (versie 1.1) Retourinformatie (e)125 formulier 0104
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0104
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0104
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0104
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0104
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0104
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0104
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0104
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0104
GZ340 (versie 1.0) Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i) 0104
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0104
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0104
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0104
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0104
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0104
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0104
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0104
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0104
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0104
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0104
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0104
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0104
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0104
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0104
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0104
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0104
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0104
QDG301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0104
QDG302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 0104
QF301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0104
QF302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp 0104
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0104
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0104
QH301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis huisartsenzorg 0104
QK301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0104
QK302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0104
QM301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis mondzorg 0104
QP301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis paramedische zorg 0104
QP301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis paramedische zorg 0104
QV301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0104
QV302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0104
QVE301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 0104
QVE302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 0104
QX301 (versie 2.1) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0104
QX302 (versie 2.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0104
QZ301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0104
QZ302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0104
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0104
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0104
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0104
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0104
VZ301 (versie 1.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0104
VZ301 (versie 2.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0104
VZ301 (versie 3.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0104
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0104
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0104
ZH310 (versie 1.0) Onderhanden werk+ msz 0104
ZH311 (versie 1.0) Retourinformatie onderhanden werk+ msz 0104
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifiek gegevenselement staat de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s gegevenselementen:
  1. Identificatie gegevenselement
  2. Codering
  3. Gebruikt in standaarden

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support